Novinky

PREZENTACE STUDENTŮ 1. A 2.ROČNÍKŮ

PREZENTACE  STUDENTŮ 1. A  2.ROČNÍKŮ

11.6.2012 | Mgr. Marie Janoušková

Studenti 1.AB a 2.A připravovali v rámci projektových týdnů koncem května veletržní prezentace. První ročníky měly za úkol připravit prezentaci některého z míst v České republice, které bylo zapsáno na seznam UNESCO. Studenti druhého ročníku si zvolili libovolný výrobek či firmu, které by chtěli představit návštěvníkům oborového veletrhu. S prezentací připravenou navíc v němčině a angličtině vystoupili studenti před publikem, které tvořili jejich spolužáci. Každá prezentace byla veřejně zhodnocena. Celková úroveň většiny vystoupení byla velmi dobrá a přispěla k oživení teoretické výuky.
Mgr. Marie Janoušková

Umístění: O škole Novinky

SOUVISLÁ PRAXE STUDENTŮ TŘETÍCH ROČNÍKŮ

SOUVISLÁ PRAXE STUDENTŮ TŘETÍCH ROČNÍKŮ

6.6.2012 | Mgr. Marie Janoušková

Druhá polovina května - období "svaťáku" a maturit - byla pro studenty 3.A a 3.B ve znamení praxe na pracovištích, ktará si sami zvolili. Předmětem jejich činnosti byly práce v administrativě a účetnictví. Studenti vyřizovali a zařazovali poštu, tvořili objednávky i jiné firemní dokumenty. Někteří pracovali ve státní správě - na úřadu práce či obecním úřadu; jiní zvolili praxi v akciových společnostech, mezi než patří Litomyšlská a Orlickoústecká nemocnice či České dráhy. Další si vybrali obchodní společnosti - jmenujme litomyšlský LITEX, SAINT - GOBAIN ADFORS (bývalý Vertex), moravskotřebovský TRANZ, vysokomýtské TANK ONO. Povinností studentů je vypracovat seminární práci, jejíž zadání již obdrželi. Zpětnou vazbou bude hodnocení, které vypracují zaměstnavatelé, instruktoři souvislé praxe.
Mgr. Marie Janoušková

Umístění: O škole Novinky

Laboratorní cvičení z chemie

Laboratorní cvičení z chemie

23.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Každoročně se studenti prvních a druhých ročníků zúčastní laboratorních cvičení z chemie. Tato praktická část pomáhá studentům objasnit strohou teorii.
Studenti provádějí rozbory vody (kyselost a zásaditost, tvrdost, dusičnany a železo), rozbor zeminy, jednoduché operace (filtrace, krystalizace, destilace a sublimace). Dokazují bílkoviny, glukosu, vyrábějí škrob.
Na tato cvičení se studenti těší a odcházejí s dojmem, že chemie není jejich nepřítel a že je zajímavá.
Ing. Marie Valchová

Umístění: O škole Novinky

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

Exkurze do Žďáru nad Sázavou

21.5.2012 | Mgr. Hana Honzíková

Studenti 1. a 2. ročníku se ve čtvrtek 17. května zúčastnili exkurze do Žďáru nad Sázavou. Měli možnost navštívit Muzeum knihy, které je součástí Památn íku národního písemnictví v Praze. Seznámili se s nejstaršími druhy písma, se vznikem a vývojem knihtisku, prohlédli si nejstarší výtisky významných českých literárních památek. Zajímavá byla nejen stálá expozice, ale i její letošní doplnění o výstavu, která je věnována starým českým pověstem. Po zhlédnutí expozic se studenti přesunuli do významné architektonické památky- Kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tato sakrální stavba architekta Santiniho byla zapsána do Seznamu kulturních památek UNESCO. Studenti vyslechli výklad a prohlédli si film o stavbě a historii unikátní goticko barokní památky. V plánu výletu byla ještě návštěva města Polička, ale zima a vítr zahnal studenty do tepla autobusu a rychle na cestu domů.
Mgr. Hana Honzíková

Umístění: O škole Novinky

Pozvánka na slavnostní vyřazování maturantů

Pozvánka na slavnostní vyřazování maturantů

18.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Ředitelství Soukromé střední odborné školy Trading Centre s.r.o. v Litomyšli zve srdečně vážené rodiče na slavnostní předávání maturitních vysvědčení a s tím spojené vyřazování studentů maturitních ročníků, které se bude konat v pátek 8.6. 2012 v sále Hotelu Zlatá Hvězda od 16.00 hod.

Umístění: O škole Novinky

Projektový týden

Projektový týden

18.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Příští týden proběhne na naší škole tzv. "Projektové vyučování", v rámci kterého budou studenti vytvářet prezentace dle zadaného tématu.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Umístění: O škole Novinky

Maturity 2012

Maturity 2012

15.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 2.5. 2012 začaly na naší škole maturitní zkoušky. Studenti psali didaktické testy z českého, anglického a německého jazyka a matematiky a písemné práce z českého, anglického a německého jazyka. 14.5. 2012 ještě vykonávali praktickou maturitní zkoušku. Dnešním dnem - tj. 15.5. 2012 - škola obdržela výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky . S potěšením můžeme konstatovat, že studenti splnili naše očekávání a u státní maturity dopadli velice dobře. Teď jim ještě budeme držet palce, aby i zbývající ústní zkoušky vykonali úspěšně.

Umístění: O škole Novinky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012

14.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Rozpis studentů u maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 naleznete v přiloženém dokumentu.

Umístění: O škole Novinky

Odborná přednáška - sexuální výchova

Odborná přednáška - sexuální výchova

11.5.2012 | Mgr. Hana Honzíková

Dne 9. 5. 2O12 se uskutečnila pro studenty 1. ročníků odborná přednáška slečny Terezy Pernicové, studentky 5. ročníku Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Náplní besedy byly otázky správného sexuálního chování, antikoncepce, prevence pohlavních chorob, očkování proti rakovině děložního čípku apod. Poutavě pohovořila a odpověděla na dotazy studentů.Doplnila tak učivo v hodinách biologie a základů přírodních věd a prevenci rizikového chování.

Umístění: O škole Novinky

Majáles 2O12

Majáles 2O12

11.5.2012 | Mgr. Hana Honzíková

Na záčátku měsíce května proběhly v Litomyšli jarní slavnosti litomyšlských středních škol. Naši studenti se zúčastniíli všech kulturních a sportovních akcí. Děkujeme všem, kteří soutěžili a reprezentovali naši školu i těm, kteří přišli své spolužáky povzbuzovat - např. transparent 2. A, kterým třída podporovalia Přemka Pernicu, byl na večeru Missák 2O12 k nepřehlédnutí. Vyvrcholením Majálesu byl slavnostní večer v Lidovém domě, na kterém byla vyhlášena Miss Majáles 2O12. Naše studentka 1. B Klára Kovářová obsadila 3. místo a stala se tak pro tento rok 2.Vísemiss. Moc Kláře blahopřejeme.

Umístění: O škole Novinky