Pro studenty a rodiče

Školné a stipendium

Číslo účtu: 342248591/0100

Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Platby školného na 1.pololetí školního roku 2016/1017

pro 1. ročník - 8.400,-- Kč do 10ti dnů od doručení vyjádření o přijetí (platba na 1. pololetí)

pro 2. ročník - 8.400,-- Kč do 15. 6. 2016 (platba na 1. pololetí)

pro 3. ročník - 8.400,-- Kč do 15. 5. 2016 (platba na 1. pololetí)

pro 4. ročník - 8.400,-- Kč do 15. 5. 2016 (platba na 1. pololetí)

Sleva ze školného za prospěch s vyznamenáním je 1 000 Kč za pololetí.

Školné je možné uhradit i v hotovosti v sekretariátu školy.