Dotace

Inovace na TC, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001036

Od 1. 5. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 907.475,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

OP