Školné

Školné

Roční školné činí 18 000,- Kč.  Tato částka je garantována po celou dobu studia.

Školné lze platit v pravidelných měsíčních splátkách (1 500,- Kč).