Školné

Školné

Roční školné s nástupem od 1.9. 2024 bude činit 22 000,- Kč.  Tato částka bude  garantována po celou dobu studia.

Pokud na škole studuje starší sourozenec nebo v případě, kdy starší sourozenec studium na škole řádně ukončil, bude roční školné sníženo o 50%.