Školné

Školné

Roční školné s nástupem od 1.9. 2023 bude činit 20 000,- Kč.  Tato částka bude  garantována po celou dobu studia.

Roční školné s nástupem od 1.9. 2022 činí 19 200,- Kč.  Tato částka je garantována po celou dobu studia.