Úvodní slovo ředitelky školy

Vážení rodiče, vážení žáci základních škol,

přiblížila se doba, kdy se budete rozhodovat na jakou střední školu se přihlásit, případně jaký učební obor si zvolit.

Když dovolíte, ráda bych Vám k tomu sdělila několik slov.

Vybrat střední školu je zásadní milník, který ovlivní budoucnost vašeho dítěte. Kvalitní vzdělání je pro každého člověka velkým vkladem do dalšího života. Tím nejcennějším, do čeho můžete investovat v životě svého potomka, co se mu nejvíce zhodnotí, ale co mu také nikdo nevezme, je vzdělání.

Doba pokročila a začíná být zřejmé, že v celém vyspělém a civilizovaném světě jsou za nejperspektivnější a nejflexibilnější pracovníky považováni ti, kteří se vzdělávali či vzdělávají na soukromé škole. Ten rozhodující důvod, který státní vzdělávací instituce u nás zřejmě nikdy nedokáže vzít plně za svůj, je opravdu individuální přístup. Je to proto, že soukromá škola je mimo jiné už podstatou své existence svobodná vzdělávací instituce, která si klade za cíl vychovat sebevědomé a schopné jedince, kteří půjdou ve svém životě vstříc úspěchu.

Ve škole tráví děti tolik času, že se po rodině stává druhým nejdůležitějším sociálním prostředím. Jakýmsi druhým domovem. Škola se musí snažit, stejně jako Vy, rodiče, vychovávat dobré lidi, kteří mají schopnost prožívat a rozdávat lásku. Je proto nutné, aby se ze školy stávalo místo setkávání a socializace, místo, kde se učíme komunikovat, kde jsme v bezpečí. Je důležité, aby děti věděly, že nám na nich záleží, protože nám nejde jen o předávání informací, ale i o získávání zdravých vztahů a hodnot. Takovou bych naši školu chtěla mít a trochu neskromně doufám, že taková naše škola je.

Z výše uvedených důvodů si vám dovoluji nabídnout možnost studia na naší škole.

Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy

iva