Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Všeobecná ustanovení

Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:    30
 

Termíny konání jednotné zkoušky

  • 12. 4. 2024 (1. řádný termín)
  • 15. 4. 2024 (2. řádný termín)
  • 29. 4. 2024 (1. náhradní termín)
  • 30. 4. 2024 (2. náhradní termín)

Přijímací zkoušky

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z Českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z Matematiky v délce 70 minut.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení naleznete v příloze.

Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy