Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Obecné informace o přijímacím řízení 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se prozatím řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. Pro aktuální informace sledujte webové stránky MŠMT.

Důležité informace budeme postupně doplňovat a aktualizovat, prozatím uvádíme:

  • Přijímací zkoušky jsou povinné na všechny obory zakončené maturitní zkouškou; konají se jednotnou formou – administrací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
  • Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pátek 12. 4. 2024 (1. řádný termín), resp. pondělí 15. 4. 2024 (2. řádný termín).
  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na naší škole je pondělí 29. 4. 2024 (1. náhradní termín), resp. úterý 30. 4. 2024 (2. náhradní termín).
  • Jednotná zkouška se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura letos v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
  • Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku budou zveřejněna do 31.1. 2024.
  • Další informace budeme postupně doplňovat v souladu s výše uvedenými očekávanými změnami v přijímacím řízení ze strany MŠMT.
Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy