Maturita

Maturita 2022

 obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 
Organizace maturitní zkoušky
 
I. Společná část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky
 • Český jazyk a literatura (didaktický test)
 • Cizí jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)
Nepovinné zkoušky
 • Cizí jazyk (didaktický test)
 • Matematika (didaktický test)
 • Matematika+ (didaktický test)
 
II. Profilová část maturitní zkoušky
Povinné zkoušky
 • Český jazyk a literatura (formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí)
 • Cizí jazyk (formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí – lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR)
 • Ekonomika (formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí)
 • Zkouška z odborných předmětů (formou praktické zkoušky)
Volitelné zkoušky (žák vybírá 1 zkoušku z nabídky)
 • Cizí jazyk (formou písemné práce a ústní zkoušky)
 • Matematika (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Dějepis (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Právo (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Základy společenských věd (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Vedení a řízení podniku (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Informační a komunikační technologie (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
Nepovinné zkoušky (žák se může přihlásit max. ke 2 zkouškám z nabídky)
 • Cizí jazyk (formou písemné práce a ústní zkoušky)
 • Matematika (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Dějepis (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Právo (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Základy společenských věd (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Vedení a řízení podniku (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
 • Informační a komunikační technologie (formou ústní zkoušky před zkušební komisí)
Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období
 • Praktická zkouška z odborných předmětů: 27. 4. 2022
 • Písemná práce z českého jazyka a literatury: 4. 4. 2022
 • Písemná práce z anglického jazyka: 11. 4. 2022
 • Písemná práce z ruského jazyka: 19. 4. 2022
 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky: 2. - 4. 5. 2022
 • Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky: 23. - 27.5. 2022
  Ústní zkouška z českého jazyka a literatury
 • datum konání: 23. - 27. 5. 2022;
 • maturitní seznam literárních děl, z nichž žák sestavuje svůj seznam přečtených děl, je obsahem samostatné přílohy;
 • počet děl žákovského seznamu: 20;
 • délka přípravy na ústní zkkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min;
 • kritéria, která žák musí dodržet při sestavení svého seznamu 20 lit. děl:
 1. světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 díla,
 2. světová a česká literatura 19. století min. 3 díla,
 3. světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla,
 4. česká literatura 20. a 21. století min. 5 děl,
 5. min. 2 díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama,
 6. seznam může obsahovat max. 2 díla od jednoho autora;
Ústní zkouška z cizího jazyka (AJ, NJ, RJ)
 • datum konání: 23. - 27. 5. 2022;
 • pracovní list pro ústní zkoušku se vztahuje ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje;
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.
Pomůcky povolené při konání ústní zkoušky z CJ: tištěný překladový slovník, atlas světa, mapy, obrazové materiály
 
Písemná práce z českého jazyka a literatury
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 180 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 400 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 4;
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.
Pomůcky povolené při konání písemné práce z ČJL: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník synonym.
 
Písemná práce z cizího jazyka (AJ, NJ, RJ)
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 80 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 200 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 2;
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.
Pomůcky povolené při konání písemné práce z CJ: tištěný překladový slovník
 
Ústní zkouška z ekonomiky před zkušební komisí
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.
 • počet témat, z nichž si žák jedno vylosuje: 20
 • při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
Pomůcky povolené při konání ústní zkoušky z ekonomiky: NOZ, Zákon o obch. korporacích, Živnostenský zákon, Daňové zákony
 
Ústní zkouška z volitelného předmětu před zkušební komisí
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min;
 • počet témat, z nichž si žák jedno vylosuje: 20;
 • při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
Pomůcky povolené při konání ústní zkoušky z volitelného předmětu:
pro zkoušku z Vedení a řízení podniku: Zákoník práce
pro zkoušku z Dějepisu: Atlas světových dějin – 1. a 2. díl
pro zkoušku ze ZSV: Zákoník práce, Trestní předpisy, Občanský zákoník, Sociální zabezpečení, Ústava ČR, Obchodní korporace
pro zkoušku z Práva: Ústava, Občanský zákoník, Zákoník práce, Trestní řád, Trestní zákoník, Obchodní korporace, Živnostenský zákoník, Právo sociálního zabezpečení
pro zkoušku z Matematiky: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulačka
 
Zkouška z odborných předmětů formou praktické zkoušky
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 240 min., z toho 30 minut čistého času je na vypracování obchodního dopisu, 210 minut čistého času je na účetnictví a ekonomiku;
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vylosuje: 2.
Pomůcky povolené při konání praktické zkoušky z odborných předmětů: notebook, kalkulačka, účtová osnova
 
 
V Litomyšli dne 19.11. 2021
 
Vypracovala:
Ing. Ivana Zemanová
ředitelka školy
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zpravodaje

Oficiální stránky maturitní zkoušky