Obor vzdělání

Ekonomika a podnikání

kód oboru:  63-41-M/01

Ukončili jste úspěšně základní školu?
Chcete, aby Vás střední škola připravila na samostatnou ekonomicko-administrativní  činnost ve výrobní a obchodní sféře, ve službách, ve státní správě nebo v soukromém sektoru? Chcete se naučit cizí jazyky? Pak by Vás mohl zajímat náš obor Ekonomika a podnikání.

Vzdělávací program je určen především pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o cizí jazyky, management, marketing, právo, obchod, finance nebo cestovní ruch. Vzdělávání probíhá v denní formě, trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi v převážné většině pokračují ve studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Pokud nemají o další studium zájem, mohou nalézt uplatnění v podnicích a organizacích, státní správě nebo samosprávě, např. jako ekonomové, mzdoví referenti, účetní asistenti, obchodní zástupci, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci, administrativní pracovníci, asistenti, organizační pracovníci, personalisté, pracovníci marketingu, obchodní referenti apod.

Výuka se člení na teoretické vyučování a odbornou praxi. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy. Odborná praxe probíhá v tuzemských i zahraničních firmách zaměřených na administrativu a cestovní ruch. Rámcový vzdělávací plán vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl školou rozpracován do školního vzdělávacího programu nazvaného Management obchodu.

 podnikání