Doučování

Studentům, kteří potřebují zdokonalit své znalosti v některém předmětu nabízíme možnost individuálního doučování. Mohou využívat konzultačních hodin jednotlivých vyučujících (rozpis je na hlavní nástěnce školy), případně si mohou domluvit konzultaci i v jiném termínu. Za konzultace se u nás neplatí.

                      help

Dále nabízíme bezplatné doučování. Nejvíce doporučujeme využít doučování z matematiky. Snažíme se  pomoci  matematicky slabším žákům, zejména  prvního a druhého ročníku tak, aby bezproblémově zvládli nejenom matematiku, protože ta je nosným pilířem i pro další předměty (ekonomiku, finance a bankovnictví, účetnictví...). 

                       matem

 

Nabízíme konverzační hodiny angličtiny nad rámec běžné výuky.

 

    aj

Pomáháme i zahraničním žákům, kteří na naší škole studují. Nabízíme jim nejen doučování z českého jazyka, ale snažíme se jim pomoci překonat i případné překážky.

Pro maturanty organizujeme přípravné kurzy na didaktický test z českého jazyka a literatury.

Věříme, že tuto iniciativu přivítají žáci i jejich rodiče.

Nic není nemožné, stačí jen chtít a výsledky se dostaví.

                         never1