Doučování

Studentům, kteří potřebují zdokonalit své znalosti v některém předmětu nabízíme možnost individuálního doučování. Mohou využívat konzultačních hodin jednotlivých vyučujících (rozpis je na hlavní nástěnce školy), případně si mohou domluvit konzultaci i v jiném termínu. Za konzultace se u nás neplatí.

                      help

        

Pomáháme i zahraničním žákům, kteří na naší škole studují. Nabízíme jim nejen doučování z českého jazyka, ale snažíme se jim pomoci překonat i případné překážky.

Pro maturanty organizujeme přípravné kurzy na didaktický test z českého jazyka a literatury.

Věříme, že tuto iniciativu přivítají žáci i jejich rodiče.

Nic není nemožné, stačí jen chtít a výsledky se dostaví.

                         never1