Pozvánka Univerzity Pardubice

Pozvánka Univerzity Pardubice

3.9.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášky na téma “Přijímání zaměstnanců z hlediska absolventů středních škol” a “Manažerské rozhodování hrou”, které se budou konat 9.10.2013 od 9:00 hod. na Soukromé střední odborné škole Trading Centre s.r.o. Litomyšl. Přednášky jsou pořádány v rámci cyklu přednášek představujících nejnovější poznatky z vybrané vědní disciplíny projektu BRAVO - Brána vědě/ní otevřená (CZ.1.07/2.3.00/35.0024), který realizuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

Přednášející: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.
Přednáška si dává za cíl seznámit studenty středních škol se základní problematikou řízení lidských zdrojů v organizaci zejména z hlediska přijímání nových pracovníků. V rámci přednášky budou odpřednášeny jednotlivé metody a techniky používané při pracovních pohovorech respektive při přijímacím řízení. Bude také přiblíženo, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Studentům by měla přednáška pomoci při jejich budoucím hledání zaměstnání.

Přednášející: Ing. Aleš Horčička
Přednáška přibližuje průběžnou manažerskou funkci rozhodování jako nedílnou součást každodenního života každého člověka. Na konkrétním rozhodovacím problému je objasněn postup rozhodování vedoucí k (sub)optimálnímu rozhodnutí. Jsou naznačena specifika rozhodování ve vybraných modelových situacích reálného života. Pozornost je věnována především možnostem podpory manažerského rozhodování, k nimž mj. patří využití tzv. aktivních metod. Přednášku doplňuje ukázka manažerské hry na podporu rozhodování, do které se mohou aktivně zapojit všichni posluchači.