Novinky

Majáles 2011

Majáles 2011

20.5.2011 | TC

Majáles 2011
Na začátku května se naši studenti jako každoročně zúčastnili studentských slavností Majáles. Po letech jsme se opět dočkali vítězství v soutěži Miss-ák. Blahopřejeme k 1. místu Milošovi Zavřelovi z 3. B, který svými disciplínami doslova uchvátil porotu a odnesl si korunku krále soutěže. Velkým úspěchem je 2. místo Adama Vodehnala z 2. A, děkujeme i Tomášovi Lněničkovi z 2. B za vystoupení na této akci.
V rámci 20. ročníku Majáles je v galerii v Domě U Rytířů výstava studentských fotografií. Z TRADING CENTRE na ní vystavují své práce studenti z třídy 2. A - Sandra Petříková, Petr Janďourek a Adam Vodehnal. Expozice je velmi pěkná a stojí za zhlédnutí.
V recesní soutěži pojídání vajíček obsadil 2. místo Matěj Mrštný z 2. A , který si získal diváky svým bezprostředním vystupováním.
Děkujeme také všem studentům, kteří naši školu reprezentovali na sportovních akcích (florbal, ringo apod.).
Poděkování také patří členkám Štábu Majáles - Nikole Hrdinové a Dianě Perikové z 3. B za pomoc při organizaci akcí Majáles 2011.
Ať žije další ročník Majáles 2012!!!

Umístění: O škole Novinky

Pokyny pro účastníky zájezdu do Francie

Pokyny pro účastníky zájezdu do Francie

18.5.2011 | TC

Pokyny pro účastníky zájezdu do Francie
„Paříž a Versailles“
v termínu 22. – 26. 5. 2011

1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 22. 5. 2011 v 13:45 hod. před budovou SSOŠ Trading Centre, Tyršova 237, 570 01 LITOMYŠL. Odjezd v 14:00 hod.
Průvodkyně zájezdu Markéta Slunečná přistoupí v Praze.

2. Návrat dne 26. 5. 2011 v poledních hodinách na místo odjezdu.

3. Ubytování je zajištěno v hotelu Formule 1 Villeparisis – třílůžkové pokoje (TV a umyvadlo na pokoji, soc. zařízení na etáži).

4. Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou:
- cestovní pas, příp. platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí)
- dostatek jídla a nápojů (zajištěna je 2 x snídaně).
- teplé oblečení na cestu, polštářek, ev. deku
- 2 páry pevných bot
- deštník nebo pláštěnku
- psací potřeby
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze
- toaletní potřeby
- základní léky pro event. nachlazení
- kapesné dle programu na vstupy (cca 35 Euro)
- české peníze cca 200,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje, instantní polévky)
- 2 zavazadla: menší příruční zavazadlo s jídlem, hygienickými potřebami, doklady, penězi a psacími potřebami do autobusu + kufr (taška)
- průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

5. Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu způsobí a nemá sjednáno Sdružené cestovní pojištění (viz nabídka CK) bude ji muset uhradit.

6. Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu cestovního zdravotního pojištění, které poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna do výše 2 mil. Kč – z toho 5 tis. Kč na ošetření zubů, 2 mil. Kč na repatriaci a 2 mil. Kč na veškeré léčebné výlohy. Účastníci, kteří využili nabídku cestovní kanceláře a uhradili Sdružené cestovní pojištění, mají navíc sjednáno toto pojištění, které zahrnuje: pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, pojištění zavadel, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu.

Od 1. ledna 2008 platí ve Francii úplný zákaz kouření na všech veřejných místech včetně barů, kaváren, restaurací, kasin a diskoték.

Umístění: O škole Novinky

Maturitní zkoušky 2011

Maturitní zkoušky 2011

18.5.2011 | Mgr. Marie Janoušková

V pondělí 2. května 2011 započaly na SSOŠ TRADING CENTRE maturitní zkoušky. Po mnoha letech příprav jsme se dočkali i státní části. K ústní části maturitní zkoušky bylo připuštěno 38 studentů, kteří skládali dvě zkoušky profilové a jednu či dvě zkoušky ve státní části. V profilové (školní) části byli studenti hodnoceni známkou, ve školní části byli hodnoceni body. V českém jazyce bylo nutno získat 4 body z možných 9 bodů, aby student úspěšně zvládl ústní část maturitní zkoušky; v cizím jazyce se hranice úspěšnosti posunula na 18 bodů z možných 39 bodů. Nyní maturantům zbývá složit písemnou část státní zkoušky. Termíny konání jednotlivých částí je možné si ověřit na http://www.novamaturita.cz/maturitni-kalendar-2011-1404034476.html. Konečné výsledky se studenti naší školy mohou dozvědět až 20. 6. 2011.

Umístění: O škole Novinky

Poslední zvonění 4. ročníků

Poslední zvonění 4. ročníků

18.5.2011 | Mgr. Marie Janoušková

29. 4. 2011 zakončili studenti čtvrtých ročníků svou středoškolskou docházku posledním zvoněním, 4. A zvolila převleky ve stylu loupežníků, banditů, pirátů, 4. B se rozhodla pro pohádkové a komické postavy. Ostatně, nejlepší bude nahlédnout do fotogalerie...

Umístění: O škole Novinky

Ústav sociální péče

Ústav sociální péče

2.5.2011 | TC

Dne 20. dubna 2011 studenti 1. a 2. ročníků navštívili Ústav sociální péče "Domečky" v Rychnově nad Kněžnou.
Seznámili se s areálem ústavu, s každodenním programem zde ubytovaných a mohli nahlédnout i do domečků a pobýt s klienty.
Tato exkurze přispěla k rozšíření znalostí z rodinného práva a práva sociálního zabezpečení, občanské nauky a psychologie.

Umístění: O škole Novinky

Maturita a co potom?

Maturita a co potom?

20.4.2011 | TC

Tuto otázku si klade asi většina studentů 4. ročníků, které čeká v květnu maturita. Většina z nich si podala přihlášky na vysoké školy a pevně doufají, že budou přijati.
Pro ty, kterým by to snad nevyšlo, byla určena přednáška paní Cimburkové z Úřadu práce v Litomyšli. Ačkoli je to krajní řešení, měli by studenti vědět, co úřad práce nabízí a jaké povinnosti vyplývají z toho, že ztratí statut studenta. To všechno se dozvěděli v pondělí 18. dubna 2011 a pevně věřím, že přednáška byla dostatečně silnou motivací pro to, aby udělali vše, aby mohli v dráze studenta pokračovat i na vysoké škole.
A tak nezbývá než popřát hodně sil a štěstí.

Mgr. Eva Krátká
výchovná poradkyně

Umístění: O škole Novinky

Po zemích Asie a Oceánie

Po zemích Asie a Oceánie

15.4.2011 | TC

V pondělí 11. dubna 2011 měli studenti 1. A a 3. B možnost vydat se na Nový Zéland, do Austrálie a do několika zemí Asie.
Poutavým vyprávěním jim tyto země přiblížil fotograf Ondřej Getzel, který zde strávil téměř 2,5 roku.
Nejenže tyto země procestoval, ale také zde pracoval a měl tak možnost poznat každodenní život obyčejných lidí.
Studenti si během vyprávění mohli doplnit své znalosti, ale také díky neopakovatelným fotografiím získat konkrétní představu o životě na opačné straně zeměkoule.

Umístění: O škole Novinky

Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy

13.4.2011 | Mgr. Marie Janoušková

Poslední březnový den se skupina studentů navštěvujících kurz cestovního ruchu vydala pod vedením profesorky Heleny Dvořákové na exkurzi do metropole České republiky. Praha nás přivítala zalitá slunečními paprsky. Naše kroky směřovaly od vlakového nádraží přes Senovážné náměstí nejprve k Prašné bráně a Obecnímu domu, odtud jsme pokračovali přes Ovocný trh na Staroměstské náměstí, zavítali jsme i do starobylé židovské čtvrti Josefov, odkud jsme se podél nábřeží přemístili ke Karlovu mostu. Následoval výstup na Hradčany, odtud se naskýtá nádherný výhled na Vyšehrad – poslední bod exkurze.
Putování po krásách Prahy doprovázeli frekventanti kurzu cestovního ruchu svým pečlivě připraveným výkladem, během něhož bylo možno dozvědět se řadu zajímavostí.

Umístění: O škole Novinky

Projekt Šance

Projekt Šance

28.3.2011 | TC

Naše škola se i v letošním roce připojila k veřejné sbírce, kterou organizuje občanské sdružení Projekt Šance. Toto sdružení přes 15 let pomáhá mladým lidem z rozvrácených rodin, dětských domovů a výchovných ústavů. Tito mladí lidé se setkávají v pracovní dílně, kde mají možnost podělit se o své zkušenosti, využít pomoc odborníků a být užiteční pro společnost. Vyrábí zde drobné předměty, které se nabízejí právě v rámci veřejné sbírky a utržené peníze jdou na podporu této pracovní dílny. Dílna se tak stává nejen místem setkávání, ale také odrazovým můstkem do nového života ve společnosti.
Dík patří nejen studentům, kteří se vydali do ulic, ale i všem, kteří přispěli.

Umístění: O škole Novinky

Návštěva z Komerční banky

Návštěva z Komerční banky

25.3.2011 | TC

Ve středu 23. března 2011 měli studenti 3. A přednášku, která doplnila jejich znalosti získané v předmětu bankovnictví. Třídu navštívili dva zaměstnanic KB z Litomyšle, pánové Jiří Rosypal a ing. Petr Scheib, aby studentům představili Komerční banku a její produkty na trhu.
Žáci se dozvěděli, jak KB funguje, jaké klienty oslovuje a jaké služby nabízí. Zvláštní pozornost přednášející věnovali studentskému kontu, které je aktuální právě pro naše studenty. Na konci hodiny zbyl prostor na dotazy studentů i na krátký test ze získaných vědomostí.
Za pozornost stojí, že právě Jiří Rosypal je absolventem naší školy.

Umístění: O škole Novinky