Maturitní ples 2014

Maturitní ples 2014

21.1.2014 | Mgr. Eva Krátká

Jménem celé 4.A bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli v pátek 17.1.2014 na maturitní ples. Přestože maturantů letos byl rekordní počet ( pouze 14 ), dokázali připravit ples, kterým mohou konkurovat všem plesům předcházejícím. Ba co víc, možná i díky tomu, měl letošní ples výjimečně osobní a přátelskou atmosféru a všichni zúčastnění si ho nesmírně užili. Děkuji všem, kteří nás podpořili a pomohli nám s organizací plesu.
Zároveň mi dovolte, abych Vás pozvala na příští maturitní ples, který se koná 23.1.2015, opět ve Smetanově domě.
Mgr. Eva Krátká