Nabídka zájezdu do Londýna

Nabídka zájezdu do Londýna

21.1.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Pojeďte s námi do Londýna.

LONDÝN a okolí -studijně poznávací zájezd pro školy.
Termín 2. – 6. března 2014 – 5 dní/2 noci
CENA: 4800 Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x tunel nebo trajekt, 2x ubytování (v rodinách s plnou penzí, oběd-balíček), průvodce, pojištění CK KMtour proti úpadku, komplexní pojištění do zahraničí, výlety
Cena nezahrnuje: nepovinné vstupné do vybraných objekt a kapesné (bude upřesněno v pokynech, ale přibližně 15-25 GBP na vstupy dle programu)

Program:
1. den – dopoledne odjezd od školy směr na Prahu, Plzeň, Rozvadov, přejezd přes Německo, Belgii do Francie
2. den – brzy ráno v přístavu Calais tunel/trajekt do Anglie, dopoledne příjezd do Londýna – jedno z nejkrásnějších a nejrozsáhlejších měst světa, prohlídka nejznámějších pamětihodností s průvodcem: třída Whitehall, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác- oficiální královské sídlo,
St. James´s park, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrť a čtvrť SOHO, osobní volno v centru Londýna - návštěva Národní galerie, Britské muzeum, projížďka na London Eye, Covent Garden, nákupy, vše dle dohody s dozorem Odjezd na ubytování do rodin v cca 19h.
3. den – VARIANTY bude upřesněno po dohodě s dozorem: po snídani odjezd na celodenní výlet: dopoledne městečko Windsor a Eton s krásným královským zámkem,který je velmi oblíbený u samotné královny Alžběty II. a odpoledne univerzitní město Oxford se známou Christ Church college (tudorovská jídelna z filmu Harry Potter), podíváme se do míst, kde budeme potkávat studenty, seznámíme se s místní architekturou, parky. Návrat do Londýna. Odjezd na ubytování do rodin a večeře.Nebo dopoledne návštěva přímořského lázeňského města Brighton s královským pavilónem a obřím mořským akváriem a odpoledne návrat do Londýna do oblasti Kensingtonských zahrad a Hyde parku, návštěva přírodovědného muzea zdarma. Nebo další den v centrum Londýna (lze popojíždět našim autobusem) – zařadit se dají muzea v Kensingtonu, Madam Tussaud´s, stadionu Chelsea či další varianty, lze i dopoledne Windsor a odpoledne se vrátit do centra (není to dlouhý přejezd) atd…Nebo krátká zastávka Cambridge, přejezd letecké muzeum Duxford (krásný zážitek a většinou pro školy zdarma) a poté návrat Londýn – bariéry na Temži, Olympijská vesnice apod. Nebo si zvolte jakoukoliv další kombinaci míst na dojezd z Londýna, program ráda upravím. Večer návrat přes centrum Londýna – vyhlídková jízda na ubytování do rodin.
4. den – po snídani dokončení prohlídky Londýna s průvodcem – katedrála St.Paul, Monument, Tower – nejzachovalejší středověká pevnost v Británii , Tower Bridge – známý most, čtvrť Southwark, válečná loď Belfast, oblast City, lodí dojedeme k nultému poledníku do přístavu Greenwich, observatoř, námořní muzeum. Odjezd z Londýna kolem 18 h a v nočních hodinách příjezd na tunel/trajekt.
5. den – Přejezd Francie a SRN. Příjezd do ČR kolem poledne, návrat ke škole v neděli v odpoledních hodinách.