Zásady první pomoci

Zásady první pomoci

26.3.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, kdy bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Proto jsme uvítali přednášku MUDr. Jiřího Fabiána, ve které seznámil studenty 1. ročníku se zásadami první pomoci v případě bezvědomí, krvácení, popálení, otravy, zlomeniny apod. Zásady, které mohou zachránit zdraví nebo dokonce život, bychom měli znát všichni, ale ze všeho nejdůležitější je chovat se tak, aby k žádnému úrazu nedošlo. Doufejme, že studenti získané znalosti v případě nutnosti budou umět použít.
Mgr. Jana Vomočilová