Zahraniční projekty

Zahraniční projekty

29.5.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V letošní školním roce se naše škola rozhodla zapojit do projektu Erasmus+ (Mobilita žáků v odborné vzdělávání). Projekt jsme se rozhodli realizovat proto, že chceme rozšířit, inovovat a zasadit do evropského kontextu vzdělávání na naší škole. Chceme doplnit teoretickou výuku ve škole praxí v rozvinutém prostředí pracovního trhu. Navázali jsme spolupráci s partnerskou školou ADC College v Anglii, která se již řadu let specializuje na zajištění stáží v Londýně pro žáky evropských středních odborných škol. V současné době jsme se dozvěděli, že máme projekt schválený. Jeho realizace se uskuteční na podzim - zahraniční stáže se zúčastní 15 studentů, kteří budou vykonávat administrativní činnosti v menších a středních firmách převážně soukromého sektoru. Stážisté si tak reálně vyzkouší provoz v daných firmách, procvičí si odbornou terminologii v cizím jazyce, naučí se pracovat v mezinárodním prostředí a zlepší si komunikační a interkulturní dovednosti.
Naše škola se snaží rozvíjet i jiné formy zahraniční spolupráce, které by byly přínosné pro žáky i učitele. Na základě výzvy MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme požádali o grant na realizaci studijně poznávacích kurzů v zahraničí pro žáky, jazykových kurzů pro učitele a na tzv. stínování pro učitele na zahraniční škole.
Účast na zahraničních stážích a kurzech bude výbornou příležitostí ověřit si nejenom schopnost aktivně vládnout cizím jazykem, ale také schopnost přijímat jinou kulturu, názory, umění reagovat na nezvyklé situace a schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Bude také příležitostí k výměně pedagogických zkušeností, k získání nových výukových materiálů, nových podnětů k práci, k výměně zkušeností s ostatními kolegy, což se odrazí ve zvýšení kvality výuky.
Věříme, že projekty umožní přenést příklady dobré praxe i do ČR, rozšíří obzory našich žáků o možnostech práce a podnikání v ekonomické oblasti v rámci EU, zkvalitní jazykové znalosti, zlepší odborné dovednosti a přispějí k vyšší samostatnosti žáků a k získání jejich sebedůvěry.
Ing. Ivana Zemanová