Vybíráme stážisty do Barcelony

Vybíráme stážisty do Barcelony

30.5.2022 | Ing. Ivana Zemanová

Máme to černé na bílém: Barcelona zase bude. Krátkodobá mobilita od 25.9. do 8.10. 2022, dlouhodobá mobilita od 25.9. do 20.12. 2022.
Chcete znát kritéria výběru stážistů?
Tak pozorně čtěte: ...

Jelikož předpokládáme, že o zahraniční stáže bude velký zájem, rozhodne o složení účastníků počet bodů získaných za následující kritéria:

1. Motivační dopis uchazečů. Autor musí popsat důvody, proč by se chtěl stáže zúčastnit a přesvědčit adresáty, aby vybrali právě jej. Dopis musí obsahuje všechny formální náležitosti a musí být osobně předán ředitelce školy nejpozději do 10. 6. 2022.

Osnova motivačního dopisu:

  •  představení se (jméno, příjmení)
  •  proč mám zájem o účast na stáži a zda preferuji krátkodobou či dlouhodobou mobilitu
  •  proč bych měl být vybrán na stáž právě já
  •  co od stáže očekávám, jaký pro mě bude mít stáž přínos (profesně i osobně)
  •  jakým způsobem očekávám, že získané dovednosti a znalosti využiji v rámci dalšího studia na škole a také v rámci dalšího profesního rozvoje
  •  jak plánuji informace o stáži předat ostatním žákům, učitelům školy a široké veřejnosti
  •  zda jsem ochoten prezentovat stáž po jejím ukončení, a jakým způsobem

2. Jazykové znalosti - hodnotit budou učitelé cizích jazyků

3. Odborné znalosti - hodnotit budou učitelé odborných předmětů

4. V úvahu budou brány i dosavadní studijní výsledky uchazeče.

V každé oblasti lze získat 5 bodů, tedy max. 20 bodů. K postoupení uchazeče je potřeba získat minimálně 10 bodů. O pořadí rozhodne celkový počet bodů.

Kritéria výběru uchazečů jsou shodná pro krátkodobou i dlouhodobou mobilitu. Jediným rozdílem je, že zájemce o dlouhodobou mobilitu musí prokázat minimální jazykovou úroveň B1.

Půjdete do toho?