Přednáška Univerzity Pardubice

Přednáška Univerzity Pardubice

9.10.2013 | Ing. Ivana Zemanová

V rámci projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, jež je součástí operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zorganizovala Univerzita Pardubice pro studenty naší školy další cyklus přednášek na aktuální ekonomické téma. První přednáška byla na téma "Přijímaní zaměstnanců z hlediska absolventů středních škol" (přednášel Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.).
Cílem přednášky bylo seznámit studenty se základní problematikou řízení lidských zdrojů v organizaci, zejména z hlediska přijímání nových pracovníků. Studenti se dozvěděli o jednotlivých metodách a technikách používaných při pracovních pohovorech, resp. při přijímacím řízení, dále byli poučeni o tom, jak napsat životopis a motivační dopis. Studentům by přednáška měla pomoci při jejich budoucím hledání zaměstnání.
Druhá přednáška byla nazvána "Manažerské rozhodování hrou" (přednášel Ing. Aleš Horčička). Přednáška přiblížila průběžnou manažerskou funkci rozhodování jako nedílnou součást života každého člověka. Na konkrétním rozhodovacím problému byl objasněn postup rozhodování vedoucí k (sub)optimálnímu rozhodnutí. Přednášku vhodně doplnila ukázka manažerské hry na podporu rozhodování, do které se aktivně zapojili všichni studenti.
Přednášky byly přínosné a zajímavé a tímto děkujeme oběma přednášejícím za zpestření a oživení výuky. Zároveň nás potěšilo, že oba akademičtí pracovníci hodnotili velmi pozitivně aktivní účast našich studentů během přednášky.
Ing. Ivana Zemanová