Trading sfoukl 30 svíček

Trading sfoukl 30 svíček

21.9.2022 | Ing. Ivana Zemanová

Možná si říkáte, že 30 let ještě není důvodem k velkým oslavám. Ale ono je. Mezi samotným počátkem a půlkulatou padesátkou působí číslovka 30 tak nějak symbolicky – jako důkaz oprávněné existence, jako potvrzení, že si Trading své místo na slunci v konkurenci kvalitních středních škol definitivně vybojoval. Čili shrnuto, byla to ideální záminka pro uspořádání slavnosti. ...

Projekt oslav byl připraven se záměrem zaprvé doložit bývalým pedagogům, studentům a vůbec všem, kteří svůj osud nějakým způsobem s Tradingem spojili, že jejich pot a energie nepřišly nazmar, a současně jim ukázat, kam se škola během tří dekád i jejich přičiněním posunula. Zadruhé bylo výročí pochopitelně ideální příležitostí ukázat školu všem, kdo právě řeší či v nejbližší době řešit budou, kde uspokojit hlad po středoškolském vzdělání. No a zatřetí bylo cílem, proč to otevřeně nepřiznat, odměnit studenty za jejich, mnohdy předstíranou, snahu, jakož i jejich rodiče a učitele za jejich, mnohdy marné, úsilí.
 
Program oslav byl rozvržen do dvou dnů, a to čtvrtka a pátku 8. a 9. září. S tím pochopitelně, že příprava celé akce trvala řadu měsíců, během nichž se finální obraz akce poskládal. V této souvislosti je žádoucí rovněž připomenout, že oslavy by se neuskutečnily, každopádně ne na takové úrovni, bez laskavé finanční pomoci podporovatelů školy. Za to jim patří velký dík.
 
Oslavy tak podle výše nastíněného scénáře zahájil čtvrteční koncert oblíbené skupiny Machos Burritos v hudebním klubu Kotelna. Ten si užili hlavně studenti Tradingu, kterým škola financovala vstup. Podle očitých svědků měl koncert velmi pozitivní ohlas.
 
Ústředním dnem slavností byl ale pátek. Na ten přichystala škola den otevřených dveří s možností projít si celou budovu, včetně všech jejích zákoutí. Několik tříd bylo tematicky upraveno tak, abychom mohli návštěvníkům naservírovat kromě potravy ducha i občerstvení schránek tělesných. Tak na přítomné čekala například „trampská osada“ s nefalšovaným kotlíkovým gulášem. Jiní mohli se zákuskem a kávou zavzpomínat na skutečné počátky Tradingu a výuku jazyků v „retro učebně“. Tento bod programu se protáhl až do šestnácté hodiny a upřímně nás potěšilo, kolik lidí si k nám našlo cestu, jak hodnotili to, co viděli, slyšeli a ochutnali. To je pro nás pochvalou, ale také závazkem.
 
Zlatým hřebem se ale bezpochyby ukázal být společenský večer ve Smetanově domě. Návštěva byla hojná, atmosféra báječná, kulturní zážitek úžasný. V prvé, oficiální části programu se zavzpomínalo na založení školy; jak se zrodil nápad, jak se začalo učit, jak se střídala období úspěchu s obdobími složitými. Hosté zhlédli dvě krátká videa dokumentující vývoj školy, zapojení studentů do nadnárodních projektů nebo další profesní působení některých z nich. Škole poblahopřál do dalších let starosta Litomyšle Daniel Brýdl, vystoupil speciální host, bývalý student a dnes úspěšný podnikatel David Stašek, o škole promluvila paní ředitelka. Moderování se skvěle zhostila Marie Horváthová Janoušková. Druhá, umělecká část večera přinesla mimořádný hudební zážitek v podobě vystoupení violoncellového kvarteta Cello Republic. Členové kvarteta nadchli publikum krásnou a kvalitní hrou, příjemně zpestřenou humornými vstupy.
 
V rámci oslav byl vydán také almanach zachycující třicetiletou historii školy. Jeho stránky provází i současným děním, přináší informace o zahraničních stážích, vzpomínky a krátké příspěvky bývalých i současných pedagogů, stejně jako absolventů i nynějších studentů. Almanach zůstane trvalou připomínkou a poděkováním všem, kteří na Tradingu studovali, učili a zajišťovali jeho provoz.
Závěrem se sluší Tradingu touto cestou popřát, a to slovy paní ředitelky Ivany Zemanové „… mnoho dalších úspěšných let naplněných řadou svědomitých a přívětivých učitelů i nezapomenutelných studentů“.
 
Mgr. Marie Pecháčková