STUDENT AGENCY

STUDENT AGENCY

22.1.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Rozhodnutí vycestovat za středoškolským nebo univerzitním studiem do ciziny patří jistě k velkým životním milníkům, které je potřeba dobře promyslet. Čas strávený v zahraničí může mít zásadní vliv na budoucí život studentů, proto by měl být naplánován tak, aby si z něj odnesli co nejvíce pozitivních zkušeností.
Z tohoto důvodu jsme využili nabídku koordinátora ze STUDENT AGENCY – firmy která má dvacetiletou zkušenost se zajišťováním studijních a pracovních pobytů v zahraničí- a zprostředkovali studentům všech ročníků přednášky.
První přednáška byla zaměřena na studium v zahraničí, druhá na pracovní pobyty v zahraničí. Studenti se seznámili s možnostmi studijních, pracovních či aur pair pobytů v zahraničí, kterých se mohou účastnit po ukončení studia, resp. během prázdnin.
Přednášky byly pro studenty přínosné, neboť jim nastínili, jaké mají možnosti vycestovat a jak a kde získají informace potřebné k zahraničnímu pobytu.

Ing. Ivana Zemanová