Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

15.2.2017 | Ing. Ivana Zemanová

Na konci prvního měsíce roku 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Své síly v úrovni angličtiny poměřilo celkem 7 studentů z 1. až 3. ročníku...

Úvodní část soutěže tvořila dvě cvičení na poslech s porozuměním v úrovni FCE. Dále studenti pokračovali v ústním kole, v němž prokázali své mluvní dovednosti, bohatost slovní zásoby, správnost využívání gramatických zákonitostí i své schopnosti interakce a rychlost reakce. V ústní části soutěže měli studenti nejprve za úkol popsat daný obrázek. Dále měli, podle tématu které si vylosovali, zahrát modelovou situaci – např. naplánovat, jak stráví víkend nebo poradit kamarádovi, který potřebuje pomoc.
Jednalo se o poměrně vyrovnaný boj, z něhož jako vítězové vyšli Alex Hartman ze 2. ročníku a Vojtěch Přívratský ze 3. ročníku. Vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v okresním kole, které se koná 22. 2. 2017 na Gymnáziu v Jevíčku. Všem ostatním děkujeme, že se soutěže zúčastnili.
Mgr. Jana Tmejová