Projekty

Projekty

23.5.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V průběhu svatého týdne a maturitních zkoušek (12. - 23. 5. 2014) pracovali studenti 1. a 2. ročníku na přípravě svých projektů.
Studenti prvního ročníku měli za úkol vžít se do role člověka, který na oborovém veletrhu představuje případným zájemcům výrobek či službu své firmy. Cílem bylo připravit divácky atraktivní prezentaci, vypočítat náklady na ubytování, pronájem výstavní plochy a ostatní úkony, které se zajištěním veletrhu souvisí.
Studeti druhého ročníku organizovali seminář či soustředění pro 15 - 50 osob. Zajišťovali ubytování, stravu pro účastníky, sestavovali program semináře. Požadavkem bylo vše řádně vyúčtovat, doložit potřebné právní dokumenty a zformulovat správně obchodní dopisy.
V závěru maturitního týdne proběhly prezentace hotových projektů, které hodnotilo publikum složené ze spolužáků a členů pedagogického sboru.
Každé vystoupení bylo prodiskutováno a zhodnoceno.
O velké přestávce bylo pro studenty přichystáno drobné občerstvení jako odměna za jejich práci.
Poděkování patří úplně všem, kteří si prezentace připravili. Splnili tím svěřený úkol - někteří s maximálním, jiní s minimálním úsilím, což nakonec vyšlo na povrch, ale především si zkusili roli řečníka, na něhož se upírá 30 párů očí. Zjistili, jak v takové situaci reagují, kde mají své silné a slabé stránky, jakou strategii zvolit, aby publikum co nejvíce zaujali.
Věříme, že tuto zkušenost v budoucnu všichni zúročí!
Ivana Zemanová