Příprava na přijímací pohovory

Příprava na přijímací pohovory

20.2.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Někteří maturanti budou již za několik měsíců hledat uplatnění na trhu práce, a proto uvítali přednášku osoby nanejvýš povolané – Mgr. Richarda Bednáře, který pracuje jako personalista ve firmě Rieter CZ s.r.o. v Ústí nad Orlicí. ...

Mgr. Bednář studenty nejprve seznámil se základy personalistiky, poté se zaměřil na informace o přípravě a vedení přijímacího pohovoru, správné zpracování životopisu a motivačního dopisu. Studenti velmi ocenili praktické příklady z praxe, stejně tak i možnost zkonzultovat zpracování svého vlastního životopisu.

Přednáška byla velmi zajímavá, za podnětnou hodinu panu Bednářovi moc děkujeme.

Mgr. Jana Vomočilová

pohovor