Přijímací řízení

Přijímací řízení

22.4.2015 | Ing. Ivana Zemanová

V přiloženém souboru naleznete přehled žáků přijatých do 1. ročníku oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ pro školní rok 2015/2016.
Zápisový lístek, prosím, odevzdejte naší škole nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 7. května 2015.
Ing. Ivana Zemanová

Dokumenty ke stažení