PREZENTACE STUDENTŮ 1. A 2.ROČNÍKŮ

PREZENTACE  STUDENTŮ 1. A  2.ROČNÍKŮ

11.6.2012 | Mgr. Marie Janoušková

Studenti 1.AB a 2.A připravovali v rámci projektových týdnů koncem května veletržní prezentace. První ročníky měly za úkol připravit prezentaci některého z míst v České republice, které bylo zapsáno na seznam UNESCO. Studenti druhého ročníku si zvolili libovolný výrobek či firmu, které by chtěli představit návštěvníkům oborového veletrhu. S prezentací připravenou navíc v němčině a angličtině vystoupili studenti před publikem, které tvořili jejich spolužáci. Každá prezentace byla veřejně zhodnocena. Celková úroveň většiny vystoupení byla velmi dobrá a přispěla k oživení teoretické výuky.
Mgr. Marie Janoušková