Přednáška "Šikana ve škole"

Přednáška "Šikana ve škole"

17.12.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V rámci projektu " Prevence šikany pro SŠ - výchova ke zdraví v pedagogické praxi" uspořádala Mgr. Hana Honzíková pro studenty 1. a 2. ročníku přednášku na toto téma. Studenti se spíše společným besedováním seznámili s charakteristikou a formami tohoto sociálně patologického jevu. Na základě metodického materiálu Mgr. Petra Dřínovského studenti poznali projevy šikany, způsoby chování agresora a jeho oběti. Preventistka především informovala, jakým způsobem na šikanu reagovat, aby došlo k řešení problému. Studenti vstřícně přispívali k tématu svými zkušenostmi i ochotou pomoci v případě, kdyby k této kritické situaci ve třídách došlo.