Přednáška

Přednáška

7.6.2011 | Mgr. Hana Honzíková

V pátek 3. června 2011 navštívil naši školu preventista z Domu světla v Praze, který provozuje Společnost proti AIDS. Ve velmi zajímavé přednášce pro studenty 2. a 3. ročníků, doplněné videoprojekcí, se zaměřil především na otázku prevence. Studentům zdůraznil, jak se mají chovat, aby se nevystavovali nebezpečí nákazy pohlavních chorob. Seznámil je s problémem HIV a syndromem AIDS nejen z hlediska zdravotního, ale věnoval se i psychologickému a sociálnímu aspektu tohoto onemocnění.