Práce manažera - přednáška

Práce manažera - přednáška

19.11.2012 | Renata Javůrková

Studenti 4. ročníků se již začínají připravovat na maturitu a proto jistě uvítali přednášku s názvem "Práce manažera", která proběhla 16. 11. 2012 v rámci maturitního předmětu MANAGEMENT. Přednášku vedl ing. Igor Švanda, člověk s manažerskou praxí v bankovnictví i se zkušenostmi s prací v zahraničí.
Nejprve seznámil studenty s jednotlivými fázemi manažerské práce, poté následovala diskuze. Během ní jsme se dověděli další zajímavosti z této oblasti, které studenti mohou využít nejen pro přípravu k maturitní zkoušce, ale také při hledání uplatnění na pracovním trhu.
Mgr. Jana Vomočilová