Pozvánka na online třídní schůzky

Pozvánka na online třídní schůzky

15.4.2021 | Ing. Ivana Zemanová

Vážení rodiče,
schůzky s třídním učitelem a následně i individuální konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů proběhnou v online režimu, a to ve středu 21. dubna 2021 od 17:00 hodin. Komunikace bude probíhat přes účet Vašich dětí v platformě MS TEAMS.
Těšíme se na slyšenou :)