Poslední zvonění 4.B

Poslední zvonění 4.B

6.5.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Za brzkých ranních hodin byly zahájeny kopáčské práce pod vedením zdatného pracovníka Jana Skřivana. Kopáči si však neuvědomili blízkost nedalekého hřbitova a kopli do živého - vlastně do mrtvého. Výsledek se brzy dostavil..... po škole se začaly trousit postavy nemrtvých zoombie.Shluk těchto postav po chvilce vyrazil za čerstvým masem do nedalekého města. Nasyceni se vrátili do své alma mater, kde předvedly svoje bledá těla před studenty nižších ročníků, se kterými se tímto oficiálně rozloučily....
Mgr. Martin Klejch