Skvosty Paříže

Skvosty Paříže

3.10.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Už minulý rok někteří studenti projevili zájem o návštěvu Paříže. Díky paní učitelce Honzíkové, která vše zařídila, jsme v úterý 24. 9. 2013 vyraziliza doprovodu paní průvodkyně na třídenní výlet do Paříže.
Hned první ráno nás autobus vyložil před Eiffelovou věží. Po vystání krátké fronty a vyvezení výtahy do třetího patra se nám naskytl neskutečný výhled na město. Dál jsme pokračovali prohlídkou Paříže. Metrem na náměstí La Défense, což je moderní část Paříže s mrakodrapy. Cesta pokračovala k Vítěznému oblouku, prošli jsme známou ulicí Champs-Élysées a viděli další známé památky jako např. kostel La Madeleine či sídlo prezidenta. Procházka skončila na náměstí Concorde, kde čekal autobus a odvezl nás na ubytování.
Druhý den nás čekala Versailles. Rozsáhlý zámek a ještě větší zahrady jsou úchvatné. Odpoledním programem byla návštěva Invalidovny a také hrobky Napoleona Bonaparte. Další zastávka byl Monmartr. Vylezli jsme po schodech na nejvýše položené místo v Paříži, kde se nachází bazilika Sacré Coeur. Viděli jsme zde například také náměstí malířů nebo muže procházející zdí. Pohled na noční a živou část Paříže byl opravdu velkým zážitkem.
Poslední ráno jsme vyrazili do Latinské čtvrti, kde jsme šli okolo známé univerzity Sorbony a do Lucemburských zahrad. Procházkou přes Pařížskou radnici až k Notre Dame, kterou proslavil Victor Hugo svým románem Odpoledne nás uvítal Louver, kde jsme viděli známý obraz Mona Lisa a další památky z různých zemí a dob. Jako zakončení celého výletu nám paní průvodkyně zajistila projížďku na lodi po řece Seině, ze které je vidět mnoho památek úplně z jiného úhlu. Největším zážitkem však byla znovu Eiffelova věž, která svítila a blikala na kilometry daleko. Projížďka po Seině byla taková třešnička na dortu našeho putování. Unavení, ale spokojení jsme nasedli do autobusu a vyrazili k domovu.
Tímto chci také poděkovat učitelskému doprovodu - paním učitelkám Honzíkové a Dvořákové - které nezkazily žádnou legraci a hlavně paní průvodkyni, která nás sice utahala, ale ukázala nám úplné pařížské maximum.
Petra Hrubanová, 3.A