Odborná praxe studentů

Odborná praxe studentů

14.11.2016 | Ing. Ivana Zemanová

V pondělí 31.10. 2016 nastoupili studenti 4. ročníku na souvislou čtrnáctidenní praxi. Realizací této odborné praxe si vyzkoušeli práci v různých firmách zaměřených na administrativu či cestovní ruch ...

Cílem odborné praxe je umožnit studentům, aby si ověřili vědomosti získané studiem na škole při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací a doplnili tyto vědomosti praktickými poznatky.
Věříme, že se studenti zapojili do pracovního procesu tak, že byli firmě přínosem a současně si prakticky vyzkoušeli alespoň něco z toho, co se ve škole učí.