Návštěva z Komerční banky

Návštěva z Komerční banky

25.3.2011 | TC

Ve středu 23. března 2011 měli studenti 3. A přednášku, která doplnila jejich znalosti získané v předmětu bankovnictví. Třídu navštívili dva zaměstnanic KB z Litomyšle, pánové Jiří Rosypal a ing. Petr Scheib, aby studentům představili Komerční banku a její produkty na trhu.
Žáci se dozvěděli, jak KB funguje, jaké klienty oslovuje a jaké služby nabízí. Zvláštní pozornost přednášející věnovali studentskému kontu, které je aktuální právě pro naše studenty. Na konci hodiny zbyl prostor na dotazy studentů i na krátký test ze získaných vědomostí.
Za pozornost stojí, že právě Jiří Rosypal je absolventem naší školy.