Návštěva transfúzního oddělení.

Návštěva transfúzního oddělení.

10.12.2014 | Ing. Ivana Zemanová

Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujeme víc, dáváme s ní naději. Jediným plným odběrem (450 ml) můžeme přispět k záchraně až 4 lidských životů.
Studenti 1. ročníku naší školy v rámci výuky základů přírodních věd navštívili v úterý hematologicko-transfúzní oddělení litomyšlské nemocnice. Paní primářka studenty seznámila s historií a současnou praxí dárcovství krve. Nakonec si studenti prohlédli celé oddělení. Mnozí z nich již uvažují, že po dovršení 18 let se stanou dárci krve.
Ing. Marie Valchová