Návštěva pracovišť Policie ČR

Návštěva pracovišť Policie ČR

5.10.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Se studenty 3. ročníku jsme ve středu 5.10. navštívili dvě litomyšlské policejní složky . Nejdříve to byla služebna Městské policie, kde nás přivítala policistka Jana Bulvová, vysvětlila nám základní principy fungování Městské policie, její činnost a kompetence. Měli jsme možnost vidět i vybavení, např. radar pro měření rychlosti, či fungování kamerového systému...

Poté jsme se přesunuli do budovy Obvodního oddělení Policie ČR, kde se nás ujal nadpraporčík Petr Meloun. Ten nám popsal činnost policistů, fungování místního oddělení, zodpověděl studentům otázky týkající se profesní přípravy policistů. Měli jsme možnost prohlédnout si policejní služebnu, výslechovou místnost i celu předběžného zadržení.    Exkurze byla studenty hodnocena velmi pozitivně, pro některé z nich bude možná i inspirací při volbě povolání po maturitě.   

Mgr. Jana Vomočilová

 

policie