Definitivní podoba maturitní zkoušky na příští dva roky

Definitivní podoba maturitní zkoušky na příští dva roky

6.11.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Prezident Václav Klaus podepsal návrh novely školského zákona

Pan prezident tak definitivně stvrdil podobu maturitní zkoušky na příští dva roky.

Společná (státní) část maturitní zkoušky se tak bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků bude mít maturitní zkouška ve společné části pouze jednu úroveň obtížnosti. Změna se dotkne i hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, jejichž hodnocení budou po roce opět provádět hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy.