Mezinárodní jazykové zkoušky

Mezinárodní jazykové zkoušky

8.6.2011 | Ing. Ivana Zemanová

Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli nabídlo našim studentům možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds "nanečisto". Zájemci o tuto zkoušku vypracují "nanečisto" písemný test těchto zoušek, a to ve všech možných úrovních. Největší zájem bývá o úrovně B1, B2 (odpovídají maturitní zkoušce typu Z a V) a o velmi pokročilou úroveň C1 (upper). Výhodou absolvování těchto zkušebních testů nanečisto je, že studenti získají "feedback" svých znalostí, dostanou opravený test s informací, které zkoušené jevy by měli před podstoupením skutečné zkoušky ještě nastudovat.
Písemné testy nanečisto se budou konat 14. 6. 2011 .
Bližší informace najdete v sekci "Pro studenty"