Maturitní zpravodaj č. 34

Maturitní zpravodaj č. 34

19.11.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Všichni žáci maturitních ročníků mají povinnost přihlásit se k jarnímu
zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016.
Tento termín je pro žáky v posledním ročníku středoškolského studia
termínem řádným. Žáci se přihlašují pomocí formuláře Přihlášky
k maturitní zkoušce, který obdrží v polovině listopadu od ředitele školy.
Přihlášku po jejím kompletním vyplnění a doplnění o případné přílohy
odevzdají zpět vedení školy, a to nejpozději do 1. prosince 2015.
Informace ke správnému vyplnění přihlášky k maturitní zkoušce naleznete v přiloženém dokumentu.
Ing. Ivana Zemanová

Dokumenty ke stažení