Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

15.4.2010 | TC

Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka

Témata písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury

1. Velcí lidí z malé země

(Článek do novin)

 

2. Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř

(Úvaha o chudobě, trápení a pomoci)

 

3. Jsou tři dary pro život: Osobní statečnost, pokora, víra v dobro

(Úvaha nebo dopis)

 

4. Rasismus, lidská práva, xenofobie - je pravda, že Češi "vedou"?

(Volný slohový útvar)