Máme nového zahraničního partnera

Máme nového zahraničního partnera

12.12.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Ačkoliv letošní zahraniční stáže ještě neproběhly (čekají nás na jaře), přípravné práce na nové žádosti o grant začínají zpravidla s ročním předstihem. Prvním úkolem je najít vhodnou firmu - pro tentokrát hledáme ve Španělsku. ...

Zahraniční partner se vyptává na naše žáky a na činnosti, které by mohli vykonávat, zajímá se rovněž o zkušenosti s předchozími mobilitami. Španělé jsou ve výběru škol opravdu velmi pečliví, proto chtějí případné partnerství předem pořádně promyslet.

Právě v těchto dnech přišla zpráva z Barcelony a výsledek je, že se těší na spolupráci s naší školou a velmi rádi přijmou dva naše žáky na dlouhodobou mobilitu a deset žáků na mobilitu krátkodobou.

Jsme nadšeni a už předem víme, že o krátkodobé mobility bude velký zájem. A doufáme, že nebude problém najít dva odvážlivce, kteří na 3 měsíce vymění školní povinnosti za praxi v zahraniční firmě.


Olé!