Laboratorní cvičení z chemie

Laboratorní cvičení z chemie

23.5.2012 | Ing. Ivana Zemanová

Každoročně se studenti prvních a druhých ročníků zúčastní laboratorních cvičení z chemie. Tato praktická část pomáhá studentům objasnit strohou teorii.
Studenti provádějí rozbory vody (kyselost a zásaditost, tvrdost, dusičnany a železo), rozbor zeminy, jednoduché operace (filtrace, krystalizace, destilace a sublimace). Dokazují bílkoviny, glukosu, vyrábějí škrob.
Na tato cvičení se studenti těší a odcházejí s dojmem, že chemie není jejich nepřítel a že je zajímavá.
Ing. Marie Valchová