Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ

25.3.2014 | Ing. Ivana Zemanová

V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014.
Kritétia hodnocení naleznete v sekci "Studium - Státní maturitní zkouška"
Ing. Ivana Zemanová