Procházka na Suchou

Procházka na Suchou

28.6.2012 | Mgr. Hana Honzíková

Závěr školního roku jsme si ve středu 27.6 zpříjemnili vycházkou na koňskou farmu do nedaleké vesnice Suchá. Rodina Skřivanova zde chová sportovní koně a provozuje jezdeckou školu. Nahlédli jsem do stájí, i když většina koní, včetně hříbat, byla v krásném počasí ve výběhu na louce. Zhlédli jsem ukázky parkurového skákání, občerstvili jsme se v místní restauraci a poté jsme se vydali v příjemném chládku lesem Černou horou zpět.