Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

5.9.2018 | Ing. Ivana Zemanová

Znalost cizích jazyků je dnes neodmyslitelnou součástí vzdělání každého středoškoláka. Angličtina je základ, druhý i třetí jazyk pak zvyšují šanci se lépe uplatnit na trhu práce. Výuka španělštiny jako nepovinného předmětu začne již od tohoto čtvrtka. ...

I když španělština není tak univerzálním jazykem jako angličtina, je to překvapivě druhý nejpoužívanější mateřský jazyk na světě, kterým se kromě Španělska mluví ve velké části latinské a střední Ameriky a v poslední době se stále více rozšiřuje po Spojených Státech. Výuku bude zajišťovat stejně jako v loňském roce zkušená lektorka Mgr. Pavlína Kalvodová.