Jak financovat školné v Anglii?

Jak financovat školné v Anglii?

7.1.2019 | Ing. Ivana Zemanová

Hned první vyučovací den v novém roce nás navštívila bývalá studentka Pedagogické školy v Litomyšli – Sylvie Kabrhelová, která po maturitě zamířila do zahraničí, kde nyní studuje a pracuje zároveň. O své zkušenosti a zážitcích se podělila i s našimi studenty. ...

Velká Británie nabízí mnoho možností, jak získat špičkové a světově uznávané vzdělání.  Školy disponují kvalitním zázemím nejen pro studium jako takové, ale i pro mimoškolní aktivity.

Každý student ze zemí EU má možnost financovat své studium na univerzitě prostřednictvím britské státní půjčky. Státní půjčka na školné je opravdu skvěle postavena a studenti jí splácí po dokončení studia pouze za předpokladu, že mají dostatečně vysoké příjmy. V případě, že je absolvent nezaměstnaný nebo nedosahuje dostatečných příjmů, tak půjčku jednoduše nesplácí. Studenti jsou motivováni ke studiu a školy zase musí studenty velmi dobře vzdělat, aby budoucí absolventi byli schopní půjčku splácet. Je v zájmu každé školy, aby student měl co nejvyšší plat, jelikož čím vyšší plat, tím dříve absolvent půjčku splatí.