Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku

25.8.2015 | Ing. Ivana Zemanová

Nový školní rok se blíží. Začínáme v úterý 1. září 2015 v 10:00 hodin v učebně č. 9. Tento den však bude oproti běžnému školnímu dni kratší, počítáme, že Vás zdržíme tak jednu hodinu. Přivítá Vás paní ředitelka s paní třídní učitelkou Janou Čejkovou a sdělí vám nejdůležitější informace, které se týkají studia na naší škole. Druhý den budete mít první dvě hodiny třídnické a třetí hodinu budete psát test z anglického jazyka, na základě kterého vás zařadíme do skupin. Po napsání tohoto testu půjdete společně s třídní učitelkou do jídelny. Zde se naobědváte a potom se již do školy nebudete vracet. Od čtvrtka se budete učit podle rozvrhu hodin (je již zveřejněn na webových stránkách školy). Od neděle strávíte 3 dny na adaptačním kurzu v Borové. A po něm už Vás čeká samé učení, učení a učení...Ale věříme, že to všechno hravě zvládnete a že se Vám na naší škole bude líbit.
Těšíme se na Vás !!!