HOŘÍCÍ KEŘ - FILM OCENĚNÝ 11 ČESKÝMI LVY

HOŘÍCÍ KEŘ - FILM OCENĚNÝ 11 ČESKÝMI LVY

26.3.2014 | Mgr. Marie Janoušková

Upálení Jana Palacha, osudy jeho blízkých a zejména JUDr. Dagmar Burešové se staly námětem filmu režisérky Agnieszky Hollandové.
Studenti všech ročníků se zájmem zhlédli drama, které jim přiblížilo události konce šedesátých let a umožnilo jim porozumět významu alarmujícího činu Jana Palacha na protest srpnové okupace naší země, který nalezl svou odezvu o dvacet let později.
Studenti se shodli, že film byl velmi dlouhý (206 minut) a že je nejvíce zasáhla a oslovila první třetina snímku, která se nejvíce dotýká našeho lidství.
Skvělá analytická sonda do naší minulosti, mistrovsky zvládnutá dramatizace a výtečné herecké výkony - výčet jen několika důvodů, proč tento dokument získal 11 Českých lvů.
PS: velmi poutavě o Janu Palachovi hovoří sochař Olbram Zoubek, který v lednu 1969 tajně snímal Palachovu posmrtnou masku v Ústavu soudního lékařství na Albertově, v knize "Život a sochy Olbrama Zoubka" (autorka Dora Čechova). O Zoubkově vazbě na Litomyšl netřeba hovořit...
Mgr. Marie Janoušková