Exkurze k hasičům

Exkurze k hasičům

19.4.2016 | Ing. Ivana Zemanová

Dne 14.4. 2016 jsme se spolu s třídní paní učitelkou Janou Čejkovou vydali na exkurzi k Hasičskému záchrannému sboru v Litomyšli. Hasiči nám předvedli vybavení zásahových vozidel, záchranné obleky, které používají při úniku chemických látek a ukázali nám i vozidlo, které jezdí k autonehodám.

Někteří dobrovolníci z řad studentů si mohli vyzkoušet vakuovou záchrannou matraci, krční límec nebo si mohli nechat změřit tělesný puls a saturaci (množství kyslíku v krvi). Dozvěděli jsme se také, jak postupovat při první pomoci, ať už na ulici nebo doma. Po „teoretickém“ výkladu jsme si mohli vylézt na zásahová vozidla, obtěžkat vyprošťovací nůžky nebo si vyzkoušet hasičskou helmu. V závěru exkurze jsme byli provedeni  prvním patrem, kde hasiči tráví čas, pokud jsou ve službě. Zatímco spolužáci byli v prvním patře, já jsem zpovídal hasiče a dozvídal se od nich různé informace týkající se přijetí členů do HZS. Na úplný závěr se mohli spolužáci sklouznout po hasičské tyči dolů. Poté jsme opustili prostory HZS Litomyšl a nabrali směr škola. Exkurze se všem líbila. Do budoucna nás v rámci předmětu praxe čeká ještě přednáška MUDr. Fabiána a nejspíše i beseda se členy policejního sboru.

Emil Demeter, 1. ročník