Europass

Europass

16.4.2013 | Ing. Ivana Zemanová

Evropští žáci, studenti i občané dnes mají možnost studovat a pracovat kdekoliv v Evropě. Mohou plně využít své vzdělání a kvalifikaci bez ohledu na to, kde a jak je získali. Aby se mohli svým vzděláním nebo kvalifikací prokázat, měli by mít k dispozici takové dokumenty, kterým snadno porozumí školy, pracovní agentury i zaměstnavatelé v jakékoliv zemi.Takovým dokumentem je Europass, první evropský doklad o vzdělání a pracovních zkušenostech.

V letošním školním roce budou absolventům naší školy předány společně s maturitním vysvědčením i Europassy – dodatky k osvědčení – vystavené v češtině a v anglickém jazyce. Europass usnadní absolventům uznání jejich kvalifikace tím, že vysvětlí, co absolvent studijního oboru umí. Tento dokument zároveň povede k lepšímu uplatnění na trhu práce v ČR, ale i v zahraničí, především v zemích EU.

Vydávání Europassů není typické pro všechny školy, je doplňkovou agendou především těch škol, jejichž vedení předpokládá možné uplatnění svých absolventů na evropském pracovním trhu.
Ing. Ivana Zemanová