Elektronická třídní kniha

Elektronická třídní kniha

1.12.2010 | Ing. Ivana Zemanová

Škola zakoupila modul elektronické třídní knihy, který umožňuje zápis jednotlivých hodin, zadávání nepřítomnosti žáků v hodinách a omlouvání absence třídním učitelem. Výhodou elektronické třídní knihy je snadnější přístup všech vyučujících i ředitelství k veškerým datům. Údaje o absenci budou přístupné rodičům na našich webových stránkách od 1.12. 2010.