Drahý školní roku,

Drahý školní roku,

30.6.2021 | Ing. Ivana Zemanová

dnes rozdávají třídní učitelé ročníková vysvědčení, přičemž bývá zvykem rekapitulovat události uplynulých měsíců. ...

Září - po rozvolněných prázdninách přichází velmi záhy tvrdý  střet se skutečností, že covid opět nabírá na síle. Roušky a respirátory se stávají součástí školního života. Od druhého  týdne přecházíme na dva týdny na on-line výuku. Naštěstí jsme měli z jara perfektní trénink, jde nám to všem jako po másle. Zbytek září probíhá prezenčně ve škole.
Říjen - přibližně v polovině se zavírají všechny školy a přecházejí na on-line výuku,  našim studentům se naštěstí podařilo odcestovat v rámci programu Erasmus na stáž do italského Milána.
Listopad - stále běží vše on-line.
Prosinec  - blýská se na časy, podzimní vlna covidu odezněla, proto se všichni vracíme do škol, zhruba na tři týdny. Na Trading Centre se odehrává improvizovaný stužkovací večírek i vánoční besídky.
Leden - školy se opět uzavírají.
Únor - stále se učíme on-line.
Březen - školy jsou zavřené.
Duben - stále učime on-line.
Květen - v den, kdy startují maturity, resp. didaktické testy, dochází k návratu všech středoškoláků zpět do lavic. Termín není nejvhodnější, ale za poslední měsíce jsme si zvykli, že zásadní rozhodnutí jsou oznamována na poslední chvíli a realizace je poněkud složitější, tak jsme se se vším se ctí popasovali.
Červen - pomineme-li nutnost nosit respirátor, jedná se o první běžný školní měsíc s prezenční výukou. Stíháme i školní výlety, dokonce i letní maturitní ples v areálu za litomyšlskou sokolovnou.
 
Drahý školní roku, byl jsi pro nás náročnou zkouškou, při níž jsme obstáli, o čemž svědčí výborné výsledky našich maturantů. Deficit  v oblasti osobního kontaktu s kolegy, žáky postupně vyrovnáme. Hodiny, které jsme nuceně proseděli u počítačů, notebooků, chytrých telefonů vystřídají chvíle venkovních aktivit.
 
Milý školní roku, díky Tobě jsme poprvé v dějinách školy uspořádali ples pod širým nebem, který se vydařil na jedničku. Maturanti měli za sebou zkoušku dospělosti, slavili a radovali se naplno. Během šerpování byli tradičně zasypáni mincemi, které však dopadaly na zem do hlíny, nikoliv na parkety. Jejich hodnota činila 10.000,- Kč. Jak s nimi maturanti naložili? Prokázali, že mají dobré srdce. V okamžiku, kdy třídní učitelka ing. Sylvia Řiháková navrhla, aby celou částku poslali na pomoc tornádem zasaženým obcím na Hodonínsku, všichni souhlasili.
 
"Covid-školní roku", prožít Tě bylo nesmírně náročné. Mnozí onemocněli, někteří ztratili své blízké. Vládní opatření oklešťovala naše životy. Ovšem jak řekl Ernest Hemingway: "Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy."
Proto s pokorou děkujeme, za vše, co nás potkalo, za to dobré, ale i za to zlé, které nás učinilo silnějšími.
 
S pozdravem
Všichni z Trading Centre